Category: دکتر احمدیان

4 November 2020 by مدیر سایت 0 Comments

بیماری که جراحی با حفظ پستان شده است، حتما به پرتو درمانی نیاز دارد

دکتر حمیرا حاج احمدیان، بورد تخصصی رادیوتراپی- اُنکولوژی (ش.ن56839 )

 سرطان پستان شایعترین سرطان درخانم هاست که در ایران در سنین پایین تری نسبت به دیگر کشورها بروز می کند؛ بنابراین بهتر است خانم ها از سن۲۰ تا ۲۵ سالگی هر ماه خودآزمایی پستان را انجام دهند که بهترین زمان آن دو روز بعد از قطع خونریزی ماهیانه است و در صورت عدم قاعدگی، هر خانم بهتر است ماهی یک بار خودآزمایی کند.

با تشخیص زودرس سرطان پستان، بیمار شانس بیشتری برای درمان موفقیت آمیز دارد. بنابراین غیر از خود آزمایی، معاینه توسط پزشک نیز از سن ۳۰ سالگی و به صورت سالیانه لازم است و بهتر است ماموگرافی (عکسبرداری پستان) از سن ۴۰ سالگی شروع شود و حداقل هر دوسال یکبار تکرار شود. سونوگرافیِ پستان معمولا در مواردی انجام می شود که پزشک به دلیلی بررسی بیشتر صلاح بداند.

درمان های سرطان پستان شامل جراحی، پرتو درمانی، هورمون درمانی و شیمی درمانی است

پرتو درمانی یکی از درمان های اصلی سرطانِ پستان است. بیماری که جراحی با حفظ پستان شده است، حتما به پرتو درمانی نیاز دارد و تصمیم گیری برای شیمی درمانی و هورمون درمانی براساس وضعیت هورمونیِ سلول های سرطانی، اندازه ی تومور و درگیری غدد لنفاوی زیر بغل می باشد. این تصمیم گیری به عهده ی پزشک متخصص رادیوتراپی- اُنکولوژی است.