گالری تصاویر

در این بخش شما می توانید تصویر مربوط به مرکز تخصصی و درمانی رسا را مشاهده نمایید.

نمای کلی مجموعه رهجویان سلامت
بازدید مدیران شهرداری منطقه 3
بازدید نماینده ولی فقیه
بازدید رئیس موسسه فرهنگی اکو
بازدیدتیم پزشکی وزارت بهداشت و تیم کمیته سالمندان اصفهان
بازدید مشاور ارشد بودجه و امور گردشگری وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان
حضور دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور
بازدید مدیران شهرداری منطقه یازده،یک،پنج،مدیر ناژوان،معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان
بازدید مشاور وزیر آموزش و پرورش،عضو شورای اسلامی شهراصفهان ،رئیس سازمان بهزیستی و اداره مخابرات استان اصفهان
حضور رئیس دبیر خانه سالمندان کشور ،نماینده صندوق یوئن،مشاور ارشد سازمان ملل،رئیس بهزیستی اصفهان و سازمان اجتماعی شهرداری اصفهان
بازدید از مرکز رسا
دستگاه های مرکز درمانی رسا