3 November 2021 by مدیر سایت 0 Comments

مرکز جامع تشخیص و درمان رسا

مرکزجامع تشخیص و درمان رسا
واقع در اتوبان آقابابایی( جنوب به شمال) بعد از روگذر حکیم شفایی در شهرک سلامت اصفهان، طبقه B2 همه روزه پذیرای مراجعه کنندگان گرامی از سراسر ایران عزیزمان می باشد.
در مرکز رسا،
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند…
تا بتوان حق مطلب را ادا کرد و بهترین خدمات را به بهترین موجودات روی زمین که انسانها هستند ارائه داد…
انسان، شایسته بهترینهاست، و ما پرسنل و کارکنان مرکز رسا:
اینجاییم تا خداوند، بوسیله شما مردم عزیز، دستمان را بگیرد…